Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een ontwerp wijzigingsplan is opgesteld voor de “Dorpsstraat 26”, raadpleegbaar op: NL.IMRO.0858.WPdorpsstraat26-ON01

Plangebied

Voor het perceel Dorpsstraat 26 is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld om een kleinschalig timmerbedrijf in combinatie met statische opslag. Het verzoek is mogelijk middels het doorlopen van een wijzigingsprocedure en daarna de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Terinzagelegging

Het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp wijzigingsbesluit, liggen met ingang van 10 september 2020 (tot en met 21 oktober 2020) ter inzage. De stukken zijn gedurende 6 weken te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de leestafel in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15, via de computers bij ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen en de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus tot en met 21 oktober 2020, kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via (040) 20 83 444.

Bijbehorende stukken