Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat het wijzigingsplan 'Zeelberg 41a' (NL.IMRO.0858.WPzeelberg41-VA01) op 28 juli 2016 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden. 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan kunt u raadplegen op de gemeentelijke website of u gaat rechtstreeks naar het plan op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Informatie

Verkrijgen van informatie met mondelinge toelichting betreffende het wijzigingsplan is mogelijk bij de afdeling Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor moet u eerst (telefonisch) een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken