Omgevingsvergunning uitgebreid Dommelseweg 7-9

Inwerking: 6 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

Nummer:                     Omschrijving:

OV 18302                     Bouwen van 4 appartementen met een commerciële ruimte en aanleggen van een inrit, Dommelseweg 7-9 –

NL.IMRO.0858.OVdommelseweg7-VA01

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken