Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen

040-208 34 52
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfuncties en organisaties

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard/ Heeze-Leende/ Cranendonck)0wisselend
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten0wisselend
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV0wisselend
Lid landelijke Strategische Tafel Bewaken en Beveiligen NCTV0wisselend
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven€918,51 p/j8 (3-uurs) bijeenkomsten p/j
Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten0wisselend
Voorzitter Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom (6 gemeenten)0wisselend
Lid Driehoek Dommelstroom0wisselend
Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant0wisselend
Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT0wisselend
Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform0wisselend
Lid Algemene Vergadering BGTS De Groote Heide (6 Nederlandse en Belgische gemeenten)0wisselend
Lid landelijke Integriteits- en Royementscommissie CDA0wisselend
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen)0wisselend
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming)0wisselend

Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen (externe link)

Wethouder Th.P.Th.H. Geldens

(040) 208 34 52
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen directeur Commercieel Talent2000150 uur
Bestuurslid Helder & Gedreven Valkenswaard0wisselend
Lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant met de portefeuille Financiën, informatievoorziening/ICT, informatiegestuurd werken.0wisselend
Namens de Omgevingsdienst vertegenwoordiger in de “vereniging van aangeslotenen” van BIZOB Bureau inkoop Zuid Oost Brabant. 0wisselend
Voor Valkenswaard vertegenwoordigd in de Leader N690wisselend

Wethouder M.H. Theus

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar

Voorzitter van Ergon Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
en Dagelijks Bestuur regionaal

0wisselend

Wethouder R.A.J. Pijnenburg

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Voorzitter Bloemencorso Buurtschap Borkel en Schaft0wisselend
Zeverzoniemister C.V. De Mulkslobbers0wisselend
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure0wisselend
Bestuurslid A2-Samenwerking0wisselend
Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE0wisselend

Wethouder B.F. Bots

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost0wisselend
Algemeen Bestuur GRWRE Ergon0wisselend
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant0wisselend
Lid Breed bestuurlijk overleg Taxbus0wisselend
Lid bestuur Zorg en Veiligheidshuis0wisselend