Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen

040-208 34 52
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfuncties en organisaties

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurslid gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard/ Heeze-Leende/ Cranendonck)0wisselend
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten0wisselend
VNG-portefeuillehouder Ondermijning (commissie Bestuur en Veiligheid)0wisselend
Landelijk Overleg Veiligheid en Politie LOVP (‘Artikel 19-overleg’)0wisselend
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV0wisselend
Lid Politieonderwijsraad-Commissie Onderwijs 0wisselend
Lid landelijke Stuurgroep Bewaken en Beveiligen 0wisselend
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven€500,-- p/j8 (3-uurs)vergaderingen p/j
Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten0wisselend
Regionale Driehoek Ondermijning Oost-Brabant0wisselend
Voorzitter Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom (6 gemeenten)0wisselend
Lid Driehoek Dommelstroom0wisselend
Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant, o.a. uniformering bestuurlijke aanpak0wisselend
Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT0wisselend
Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform0wisselend
Plv lid Algemene Vergadering BGTS De Groote Heide (6 Nederlandse en Belgische gemeenten)0wisselend
Lid landelijke Integriteits- en Royementscommissie CDA0wisselend
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen)0wisselend
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming)0wisselend

Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen 

Wethouder Th.P.Th.H. Geldens

040-208 34 19
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen directeur Commercieel Talent2000150 uur
Voorzitter Rode Kruis Valkenswaard / A2 Samenwerking0250 uur
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure0wisselend
Bestuurder Schaapsloop Energieneutraal 0wisselend
Bestuurslid Helder & Gedreven Valkenswaard0wisselend

Wethouder C. Marchal

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Bestuurslid stichting Tonproatersconcours Valkenswaard0 
Gildebroeder Sint Catharinagilde0 
Algemeen Bestuur Ergon0 
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost0 
Algemeen Bestuur Cure0 
Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE0 
Lid stuurgroep Mobiliteit MRE0 
Lid koplopersgroep Tranisitie Landelijk gebied MRE0 
Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk gebied MRE0 
Bestuurslid Regionaal Historisch Centrum Eindhoven0 
Voorzitter BGTS Groote Heide0 
Lid LAG (Leader)0 
Lid bestuurlijke werkgroep Planstudie Zuid N690 
Lid bestuurlijk overleg Platform A20 
Bestuurslid A2 Samenwerking0 
Lid portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering A2 Samenwerking0 
Lid Stuurgroep Gezonde Duurzame Leefomgeving0 
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda ZO Slim Bereikbaar0 
Lid Breed Bestuurlijk Overleg Taxbus0 
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant0 

Wethouder M.H. Theus

040-208 34 68
bestuurssecretariaat@valkenswaard.nl

Nevenfunctie en organisatie

Inkomsten
(€) per jaar

Tijdsbesteding
per jaar
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur bij Ergon0 
Algemeen bestuur GGD Zuid Oost Brabant0 
Algemeen bestuur Zorg en veligheidshuis Brabant Zuid Oost0 
Bestuurslid bij de Stichting KapellerputVrijwilligersvergoeding van 1700,-40 uur