De gemeente Valkenswaard wil na de zomer van 2022 een deel van het Keersopdal inrichten als nieuwe natuur die ook voor recreanten toegankelijk wordt.

In het gebied kunnen wandelaars straks genieten van een afwisselend landschap met bloemrijke, natte hooilanden, groensingels, losstaande bomen en vochtig bos.

De geplande ontwikkeling sluit aan op de herinrichting van de Keersop door het Waterschap. *De voorgenomen ontwikkeling van het Keersopdal vindt plaats op twee locaties. De eerste is ‘t Heike (9 ha), ten noorden van de Loonderweg in Dommelen, ter hoogte van de samenvloeiing van de Keersop en de Dommel. De tweede locatie (15 ha) is de oostelijke flank van het beekdal van de Keersop, ter hoogte van Dommelen.

Deze natuurontwikkeling versterkt de natuur in het beekdal van de Keersop. Tegelijkertijd ontstaan mooie nieuwe mogelijkheden voor wandelaars om de natuur te beleven. En tot slot biedt ze kansen voor waterberging.

Op 10 maart 2021 zijn de plannen toegelicht aan alle belangstellenden tijdens een (digitale) informatiebijeenkomst. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben diverse suggesties gedaan en aandachtspunten naar voren gebracht. Alle inbreng is bekeken en heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen van de gepresenteerde plantekeningen. Onderaan deze webpagina vindt u de nieuwste versies van de plantekeningen voor de ontwikkeling in het Keersopdal. De kaarten voor de ontwikkeling in ’t Heike zijn ongewijzigd. Ook vindt u hier de vragen en antwoorden die op 10 maart aan bod zijn gekomen.

Onderaan deze webpagina kunt u de afbeelding downloaden als pdf-bestand en bekijken op groter formaat.

Onderaan deze webpagina kunt u de afbeelding downloaden als pdf-bestand en bekijken op groter formaat.