Wat is het?

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Hoe werkt het?

Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

 • verwerken van afval
 • geluidsniveau van uw bedrijf
 • gebruik van energie
 • vervuiling van water, bodem en lucht

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via omgevingsloket online (OLO) een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Omgevingsloket online(externe link)

Op het OLO kunt u aan de hand van de door u ingevulde vragenboom bekijken of u bij oprichting en/of verandering van de inrichting met een melding kunt volstaan of dat u een milieuvergunning moet aanvragen. De melding kunt u indienen via de activiteiten internet module (AIM).

indienen milieumelding(externe link)

Wat moet ik doen?

Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via het Omgevingsloket online.

U kunt de aanvraag of melding alleen online doen. Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig.

Ook via het Activiteitenbesluit Internet Module(externe link) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

De vergunningaanvraag of melding dient u digitaal in. Ook de benodigde bijlagen kunt u digitaal meesturen. Na het indienen ontvangt u bericht van de gemeente:

 • of de vergunningaanvraag of melding volledig is
 • wat de verdere procedure is en of en zo ja welke aanvullende gegevens nog nodig zijn
 • of de vergunning verleend kan worden

U moet de melding 4 weken voor de start van de activiteiten indienen.

Wat kost het?

Geen, tenzij milieu een onderdeel is van een meervoudige aanvraag voor bijvoorbeeld bouw, inrit of kappen dan gelden voor die onderdelen wel leges.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.