Melding ongewenst verhuurgedrag

Wat is het?

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Hierin staan regels waar verhuurders zich moeten houden. Deze regels gelden ook voor beheerders, bemiddelaars, makelaars en onderverhuurders.

Welke regels gelden voor verhuurders?

Gemeente Valkenswaard treed op bij misstanden op de lokale huurmarkt volgens de landelijke norm en regels van de wet.

De wet heeft betrekking op verhuurders en verhuurbemiddelaars en gaat in op:

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie.
  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten.
  • De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen.
  • De plicht van de verhuurder om de huurder over een aantal zaken te informeren, bijvoorbeeld over de eigen rechten en plichten.
  • Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Voor arbeidsmigranten zijn er nog aanvullende regels opgenomen. Op de website wetten overheid kun je alle regels terugvinden.

Woningcorporatie

Huurders van een corporatiewoning kunnen klachten over hun eigen woonruimte melden via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie.

Wat kan ik doen?

Je kunt een melding doen bij de gemeente als een verhuurder zich niet aan de Wet goed verhuurderschap houdt. De gemeente neemt contact met je op voor informatie of terugkoppeling als je jouw gegevens achterlaat. Je kunt ook anoniem een melding maken. In dit geval kunnen wij je geen terugkoppeling geven.

Melding maken