Het bestemmingsplan Maastrichterweg K71 omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie K, nummer 71. Het perceel is net ten zuiden van het vakantiepark Brugse Heide gelegen. Voor de exacte afbakening wordt verwezen naar de verbeelding.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken