Formele en informele kinderopvang

De kinderopvang bestaat uit formele opvang en informele opvang. Voor formele opvang gelden andere kwaliteitseisen dan voor informele opvang. Bovendien kunt u voor formele opvang kinderopvangtoeslag krijgen en voor informele opvang niet. Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag leest u op de website www.toeslagen.nl(externe link).

Formele kinderopvang

Vormen van formele kinderopvang zijn:

 • dagopvang
 • buitenschoolse opvang (BSO)
 • gastouderopvang
 • ouderparticipatiecrèches.

De formele opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. En geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang(externe link) (LRK). In het register vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Contactgegevens kinderopvang

Hoe vindt u de contactgegevens van de kinderopvang in Valkenswaard in het Landelijk Register Kinderopvang? 
Klik op onderstaande knop, kies vervolgens voor 'Zoek in het register', selecteer de 'Gemeente' in en klik op 'Zoeken'. 

Landelijk Register Kinderopvang(externe link)

Informele kinderopvang

Vormen van informele opvang zijn:

 • tussenschoolse opvang (overblijven)
 • vrienden- en familiediensten, incidentele oppas en au-pairs.

Heeft u vragen over kinderopvang, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (040) 2083444. 

Subsidie peuterprogramma Valkenswaard

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, heeft de gemeente een subsidieregeling zodat deze kinderen twee dagdelen per week naar de kinderopvang kunnen om daar met leeftijdsgenootjes spelenderwijs te leren. Peuters kunnen vanaf 2,5 tot 4 jaar gebruik maken van deze subsidie. U betaalt ouderbijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het kinderdagverblijf kan voor u een exacte berekening maken van de maandelijkse kosten.

Voor- en vroegschoolse educatie

Peuters vanaf 2 jaar die bij wie een taal-spraakachterstand is geconstateerd, kunnen gebruik maken van een VVE-programma bij de kinderopvang. Via VVE wordt gedurende 4 dagdelen per week extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind met als doel om met een zo klein mogelijke achterstand te beginnen aan de basisschool. Het consultatiebureau Zuidzorg zorgt voor het stellen van de indicatie.

Niet alle kinderdagverblijven in Valkenswaard werken met een VVE-programma. In het Landelijk Register Kinderopvang(externe link) kunt u vinden welke kinderdagverblijven VVE gecertificeerd zijn.

Kwaliteit kinderopvang

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Een inspecteur van de GGD controleert minstens één keer per jaar de kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

Controle

Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

 • Hoe is de pedagogische praktijk?
 • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
 • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op. Deze rapportages worden gepubliceerd op de website van het Landelijk Register Kinderopvang(externe link).

Inspectierapport GGD opvragen

Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang(externe link) naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

Klacht over kinderopvang

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen drie maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang(externe link).

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten

Als u een kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau wilt starten, moet u voldoen aan bepaalde eisen. 

Ga verder naar informatie van de Rijksoverheid(externe link)

Strenge starterseisen

Door ‘streng aan de poort’ te zijn, gaan GGD’en voor de registratie van een nieuwe kinderopvanginstelling strenger kijken of aan de eisen wordt voldaan.