Plannen, onderzoek en het laatste nieuws over de nieuwe wijk Lage Heide.

Magazine Lage Heide

Lage Heide magazine is een gezamenlijke uitgave van Project Zuid en de gemeente. Een leuk tijdschrift dat u laat proeven van de nieuwe wijk en Dommelen en Valkenswaard als directe omgeving. U kunt het hier downloaden:

Uitslag broedvogelonderzoek 2017: meer nieuwe soorten

In 2006 inventariseerde Vogelwerkgroep De Kempen de natuur rond Lage Heide op broedvogels. De nieuwe wijk was destijds al volop in ontwikkeling, maar in de praktijk werd er nog niet gebouwd. Elf jaar later is de wijk al voor een groot deel gebouwd, maar heeft ook het omliggende Dommeldal een impuls gekregen. Tijd voor een nieuwe inventarisatie. Download het rapport:

Uitwerkingsplan Lage Heide Natuur

De cultuurhistorische waarden van het Dommeldal, met zijn kleinschalige structuur, houtsingels en zandwegen, moeten behouden blijven. Het gebied wordt een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen. Opvallend onderdeel in het plan is de ontwikkeling van een 15 ha grote landgoederenzone, waarin struweelvogels, kleine zoogdieren en watergebonden flora en fauna een kans krijgen. Bestaande weilanden en akkers worden getransformeerd in bloemrijk grasland.

Het uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur' vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl/valkenswaard(externe link) onder 'plannen in werking'.