Wat is het?

De gemeente wil het ondernemersklimaat in Valkenswaard verbeteren. Daarom is er een subsidieregeling ingesteld voor ondernemersverenigingen. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

 

Hoe werkt het?

De subsidieaanvraag moet u acht weken voor aanvang van de activiteit indienen.

Op de aanvraag wordt binnen acht weken beslist.

Voor deze subsidie geldt de Nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen.

De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van 
€ 1.500,-. 

Wanneer de activiteit duidelijk bijdraagt aan het versterken van de verwevenheid van het Valkenswaardse bedrijfsleven met Brainport, bedraagt de gemeentelijke subsidie maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 1.500,-.
Wanneer de activiteit slechts bedoeld is voor de leden van de aanvragende ondernemersvereniging, of in beperkte mate bijdraagt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, is dat reden om een lager subsidiepercentage toe te kennen.

Een subsidie van minder dan of gelijk aan € 1.500,- wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Jaarlijks is er voor deze subsidieregeling een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

Nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidie online aanvragen. 

Dit heeft u nodig voor uw aanvraag:

  • een begroting van de uitgaven en inkomsten van de activiteit;
  • een omschrijving van de (activiteiten);
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
    andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

aanvraag subsidie ondernemersklimaat