In Valkenswaard

Actueel

Nieuws, bekendmakingen, werk- en verkeersinfo, gemeentepagina, projecten, evenementenkalender, lokale wet- en regelgeving.

Naar de pagina

Zorg, welzijn en inkomen

Wonen en huishouden, werk en inkomen, vervoer, jeugd en opvoeding, zorg en welzijn, regels en organisaties.

Naar de pagina

Ondernemen

Ondernemersloket, economisch nieuws en beleid, koopzondagen en winkeltijden.

Naar de pagina

Veiligheid

Ramp of crisis, buurt Whatsapp.

ga naar pagina

Wijken in Valkenswaard

Burenhulp in de wijk, wijkcoƶrdinatoren, de wijken.

Ga verder naar de pagina

Projecten

Bereikbaar Valkenswaard, De Groote Heide Valkenswaard, Lage Heide, Masterplan Centrum, Waterhuishouding Bedrijventerrein Schaapsloop, Dommelkwartier, rioleringsprojecten.

Naar de pagina

Onderwijs

Kinderopvang, peuterspeelzalen, leerplicht, scholen.

Naar de pagina

Wonen en bouwen

Huisvesting, kavels, spelregels (ver)bouw, welstand, bestemmingsplannen, monumenten, woonwagencentra, straatnamen en huisnummers.

ga naar pagina

Verkeer en vervoer

Parkeren, werk- en verkeersinfo, bereikbaar Valkenswaard, gladheidsbestrijding.

Naar de pagina

Sport en cultuur

Sport, Centrum voor Muziek en Dans, cultuurcoaches.

naar de website