Huisstijl en logo

De huidige huisstijl van de gemeente Valkenswaard werd in gebruik genomen op 1 januari 1993. Een belangrijk facet van de huisstijl is het gemeentelijk logo. U ziet dat logo linksboven op deze pagina. De één zal er een valk in ontdekken, de ander misschien ganzenveren, weer een ander wellicht de V van Valkenswaard. Het logo, met zijn karakteristieke, tijdloze letter (de Flange), vormt het symbool van een open, toegankelijke, effectieve organisatie.

Het logo is natuurlijk de blikvanger, maar de huisstijl is veel meer dan het logo alleen. Ook de gebruikte kleuren en lettertypen zijn vastgesteld. Dat geldt niet alleen voor correspondentie en drukwerk, maar ook voor zaken als serviesgoed, suikerzakjes, relatiegeschenken, bedrijfsauto's en bedrijfskleding. Het geheel bepaalt het gezicht van Valkenswaard: actief, eigentijds en toegankelijk.

De hoofdkleur van de huisstijl is groen Pantone 355. Als eventueel te gebruiken ondersteunende kleur is gekozen voor crème Pantone 4545. Pantone verwijst naar een internationaal geldende standaard, zodat altijd precies de juiste kleuren worden gebruikt. Het gemeentelijk drukwerk wordt gezet uit lettertypen van de Syntax-familie, altijd in beginkapitaal plus onderkast (voor de niet-kenners: een hoofdletter, gevolgd door kleine letters). Gebruikers kunnen desgewenst variëren met korpsen, cursieven en (half)vetten.

Vaste toeleveranciers van de gemeente beschikken over specificaties voor de plaatsing van logo's en eventueel teksten. Het logo mag door derden slechts gebruikt worden na voorafgaande toestemming van de gemeente.

Wapen

Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 10 oktober 1819 werd aan de gemeente Valkenswaard een wapen verleend, waarop Sint Nicolaas was afgebeeld. Het wapen was ontleend aan de eerste rooms-katholieke parochie die op Valkenswaards grondgebied moet zijn gesticht, zo om en nabij het jaar 1300. De oorspronkelijke beschrijving van het Valkenswaardse wapen luidt: een blaauwe schild, beladen met Sint Nicolaas van goud.

Valkenswaard

Dommelen

Borkel en Schaft

Samenvoeging

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Borkel en Schaft en Dommelen met de gemeente Valkenswaard, die tot stand kwam per 1 mei 1934, kwamen het Borkel-en-Schaftse en het Dommelse wapen te vervallen. Valkenswaard behield echter haar wapen, totdat in 1939 door het gemeentebestuur aan de Hoge Raad van Adel werd verzocht de 'nieuwe' gemeente Valkenswaard in het wapen van de 'voormalige' gemeente Valkenswaard te bevestigen.

Nadat door de Hoge Raad van Adel was meegedeeld dat het wapen van de vroegere gemeente Valkenswaard op historische en heraldische gronden niet aan de tegenwoordige gemeente Valkenswaard kon worden toegekend, werd op 8 juli 1942 een nieuw wapen verleend met daarin een slechtvalk, zittend op een gehandschoeide vuist.

Voorstel

Vanaf oktober 1945 deed het gemeentebestuur regelmatig pogingen om dat wapen te doen vervallen en Valkenswaard weer het oude wapen met Sint Nicolaas toe te kennen. Die pogingen bleven vruchtenloos, totdat op 14 augustus 1952 de gemeenteraad zich met een uitvoerig gemotiveerd voorstel wendde tot H.M. de Koningin. Het duurde toen toch nog twee jaar voordat het Koninklijk Besluit tot stand kwam, waarmee de gemeente Valkenswaard in het voor 1 mei 1934 gevoerde wapen werd bevestigd. Eind goed, al goed. Het wapen van Valkenswaard werd verleend bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1954:
... in azuur het beeld van Sint Nicolaas, houdend in de rechterhand een kromstaf, terwijl hij de linkerhand beschermend uitstrekt boven drie kinderfiguren, staande op de rand van een kuip, het geheel geplaatst op een grond, alles van goud.

Vlag

De Valkenswaardse gemeentevlag is op 23 april 1959 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De beschrijving luidt als volgt: een rechthoekige vlag, bestaande uit twee gelijke horizontale banen in de kleuren blauw en geel (van boven naar beneden gezien). De kleuren van de vlag zijn ontleend aan die van het gemeentewapen van Valkenswaard.