In de gemeente Valkenswaard zijn twee hondenspeelweiden gerealiseerd. Lees er meer over op deze pagina.

Hondenspeelweide: wat is het?

Een hondenspeelweide is een omheind veldje waar honden onaangelijnd kunnen trainen en spelen, en waar hondenbezitters elkaar kunnen ontmoeten. In sommige speelweiden staan toestellen om met de hond behendigheidsoefeningen te doen. In de gemeente Valkenswaard moeten honden bij het uitlaten altijd aangelijnd zijn. Een hondenspeelweide is dus ideaal voor wie de hond dicht bij huis los wil laten lopen en spelen. Een hondenspeelweide is nadrukkelijk géén poepveldje.

Wilhelminapark

In het Wilhelminapark is op 26 maart 2022 een hondenspeelweide gerealiseerd door buurtbewoners. Wijkcommissie Hoge Akkers heeft het initiatief genomen en het draagvlak in de directe omgeving gepeild. Met enthousiaste vrijwilligers is een (tijdelijke) omheining geplaatst. Op den duur moet het aangeplante groen die functie overnemen.

Warande

In september 2020 heeft de gemeente als proef een hondenspeelweide aangelegd in het parkje tussen de Warande, het oude spoor en de Van de Venstraat. Na een jaar is bekeken of die speelweide beviel, of er naar tevredenheid gebruik van werd gemaakt en of op meer plekken in het dorp zo’n speelplek voor honden zou kunnen komen. Met een enquête werden de meningen gepeild en ook via de mail konden inwoners hun suggesties of opmerkingen doorgeven.

Resultaten enquête

Aan de enquête hebben 171 bewoners deelgenomen. Daarnaast hebben wij bij de gemeente 40 reacties per mail ontvangen. Alle bevindingen zijn verzameld in een rapport dat u onderaan deze webpagina kunt downloaden.

De enquêteresultaten en reacties waren overwegend positief over de pilot met de hondenspeelweide aan de Warande. Er is een duidelijke wens naar voren gekomen voor meer hondenspeelweiden in Dommelen en Valkenswaard. Uiteraard hebben vooral hondenliefhebbers gereageerd.

Initiatieven zijn welkom

Voordat op een locatie een nieuwe hondenspeelweide aangelegd kan worden, zal -net als in het Wilhelminapark- een gedegen afstemming met de buurtbewoners nodig zijn, om het draagvlak in de wijk te toetsen.

Het college van burgemeester en wethouders staat open voor initiatieven vanuit inwoners/ wijken en stimuleert zelfwerkzaamheid bij het realiseren van nieuwe hondenspeelweiden. Daarbij worden nadrukkelijk de wijkcommissies betrokken. Zij kennen de situatie in hun wijk goed en staan dicht bij de bewoners. Met een initiatief of voorstel kunt u dan ook bij de wijkcommissies en/of de wijkcoördinatoren van de gemeente terecht. U vindt deze via www.valkenswaard.nl/wijken.

Indien u nog vragen of opmerkingen over het rapport heeft, kunt u deze stellen via speelplekken@valkenswaard.nl.