Wat is het

Het is mogelijk om bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag in te dienen voor het planten van een herinneringsboom op begraafplaats Eikenhof. Bij het planten van een boom kan de as van de overledene uitgestrooid worden in het plantgat. Bij de boom kan ook een gedenkplaatje worden geplaatst.

De gemeente organiseert jaarlijks één 'plantdag' op de derde woensdag in november. Aanvragen voor het planten van herinneringsbomen moeten uiterlijk 3 weken voor de boomplantdag bij de gemeente zijn ingediend.

DigiD linkAanvragen plaatsen herinneringsboom

Hoe werkt het?

Nabestaanden kunnen een herinneringsboom (laten) planten om dierbaren te herdenken op de begraafplaats. Tijdens de plantdag, die van tevoren wordt vastgesteld door de gemeente, kan de boom worden geplant onder begeleiding van een afgevaardigde van de gemeente Valkenswaard.

In het ‘Reglement herinneringsbos gemeente Valkenswaard 2016’ zijn de regels opgenomen voor het planten van een herinneringsboom. Ook kunt u hier lezen welke bomen u kunt planten en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Als u na het lezen van dit reglement nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Valkenswaard.

Wat moet ik doen?

Als u niet de mogelijkheid heeft een aanvraag digitaal te doen kunt u de aanvraag via onderstaand formulier indienen en opsturen naar:

Gemeente Valkenswaard

Postbus 10100

5550 GA Valkenswaard