U mag bij een graf een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning voor u aan.

Voor het plaatsen van gedenktekens op de begraafplaatsen zijn voorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn afhankelijk van de locatie. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

DigiD linkVerzoek plaatsen gedenkteken begraafplaats

Hoe werkt het?

Het plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De steenhouwer vraagt over het algemeen de vergunning aan en volgt de procedure. Voor het plaatsen van gedenktekens gelden bepaalde voorwaarden. De meeste steenhouwers en begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte.

Grafsteen of gedenkplaat bij een graf

De steenhouwer of de begrafenisondernemer vraagt meestal de vergunning aan. U mag de vergunning natuurlijk ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag de volgende informatie door:

  • de maten
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • bij welk graf u de steen of plaat wilt plaatsen

Gedenkteken achteraf plaatsen 

Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen.

Gedenkteken langs de openbare weg plaatsen

Wilt u een gedenkteken op openbaar terrein, bijvoorbeeld langs de openbare weg plaatsen om (een) verkeersslachtoffer(s) te gedenken, dan is hiervoor vergunning nodig. Deze kan worden aangevraagd via de Snelbalie Vergunningen.

Wat moet ik doen?

Schriftelijk doorgeven (formulier)

Let op!

Bij de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken bij een graf, moet u altijd een foto of tekening van het gedenkteken meesturen.