Bij elk graf registreert de gemeente één actuele rechthebbende. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de gemeente voor alle zaken rondom het graf. Hij/zij ontvangt onze correspondentie, regelt het onderhoud en eventuele verlengingen van het graf.

De rechten kunt u overschrijven op een andere rechthebbende. Een actuele rechthebbende doet eerst afstand van de rechten voordat we die op een ander overschrijven.

Recht en onderhoud op een graf kan de rechthebbende steeds voor een periode van 5-10-15-20-25-30 jaar verlengen. De rechthebbende kan er ook voor kiezen om de rechten niet te verlengen. In dat geval ruimen wij het graf bovengronds. Dit gebeurt na afloop van de graftermijn.

DigiD linkVerlengen grafrechten

DigiD linkWijziging rechthebbende

DigiD linkAfstand doen van grafrechten

Hoe werkt het?

Verlengen grafrechten

De gemeente informeert de rechthebbende over de mogelijkheden en kosten van verlenging via een brief. We doen dat in het jaar waarin de grafrechten verlopen.

U kunt de grafrechten verlengen of opzeggen door de brief volledig ingevuld en ondertekend retour te sturen naar de gemeente. Ook is het mogelijk de grafrechten te verlengen via DigiD.

Is de rechthebbende niet bekend, dan vermelden wij dit op het informatiebord op beide begraafplaatsen. Als er na een jaar nog geen nieuwe rechthebbende is aangemeld, dan kunnen burgemeester en wethouders het recht op het graf laten vervallen.

Wat moet ik doen?

Wijzigen rechthebbende grafrechten

Het is altijd mogelijk de rechthebbende van een graf te wijzigen of om afstand te doen van een graf. Als de grafrechten verlopen, informeert de gemeente de rechthebbende over de mogelijkheden van verlenging via een brief. We doen dat uiterlijk één jaar voor het verlopen van de rechten op een graf. Via het formulier bij deze brief, kunt u de gegevens van een nieuwe rechthebbende doorgeven.

Een nieuwe rechthebbende kan zich ook zelf aanmelden. De actuele rechthebbende doet dan wel eerst afstand van de rechten, voordat we die op de nieuwe rechthebbende overschrijven.

Als de huidige rechthebbende afstand doet van de rechten en geen nieuwe rechthebbende wil of kan aanwijzen, dan vervalt daarmee het graf aan de gemeente. Men kan dan geen aanspraak maken op een vergoeding.