De Raad van State besloot in mei 2019 dat gemeenten de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet mogen gebruiken om toestemming of vergunning te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In en nabij de gemeente Valkenswaard liggen meerdere Natura 2000-gebieden, zoals Malpie, Plateaux, Groote Heide en Leenderbos. Daarom kan de uitspraak van de Raad van State gevolgen hebben voor activiteiten en bouw- of andere projecten in onze gemeente.

Berekening nodig voor vergunningverlening

Voordat de gemeente toestemming of vergunning kan verlenen voor een activiteit of project, moet uit een berekening blijken dat de activiteit géén toename van neerslag van stikstof in een Natura 2000-gebied veroorzaakt, óf juist zorgt voor een afname. Hier wordt de zogeheten AERIUS calculator voor gebruikt. Is er geen toename, dan heeft u geen natuurvergunning nodig. Is er wel sprake van toename van stikstof in een Natura 2000-gebied, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Ook bedrijven met bestaande stikstofuitstoot, maar nog geen vergunning hebben, moeten bij wijziging van activiteiten aantonen dat er geen nadelige effecten zijn voor Natura 2000-gebieden.

Daarnaast is er nog de categorie activiteiten die voor de uitspraak onder de meldingsplicht vielen, maar geen vergunning hoefden aan te vragen. Dit waren activiteiten met een stikstofdepositie van minder dan 0,05 mol/ha/jaar op Natura 200-gebieden. Voor deze categorie moet een oplossing komen. De Rijksoverheid werkt hieraan echter is op dit moment nog niet duidelijk wat de oplossing gaat zijn.

Kleine projecten en AERIUS-berekeningen

Uit reeds gemaakte berekeningen blijkt dat  bij kleine projecten de kans op een toename van neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden erg klein is. De gemeente heeft daarom besloten om geen nieuwe berekeningen te verlangen bij vergunningaanvragen voor kleine projecten, vergelijkbaar met projecten die al eerder vergund zijn en waarvan we weten dat ze niet leiden tot meer neerslag van stikstof. Wij gebruiken de bestaande berekeningen dan als onderbouwing voor nieuw te realiseren kleine projecten.

Wat zijn kleine projecten?

De gemeente verstaat onder kleine projecten: alle bouwwerken op, aan, onder of bij woningen en bedoeld ter vergroting van het woongenot. Hiermee worden onder andere dakkapellen en aanbouwen bedoeld, maar ook het vervangen van een dak. Twijfelt u of uw project valt onder de definitie kleine projecten, neem dan contact op de met de gemeente via: 040 - 208 3444

Woningbouw en het stikstofregister

Sinds 24 maart is het stikstofregistratiesysteem online. Dit systeem houdt bij waar er stikstofruimte af gaat en waar die er weer bij komt. De eerste ‘transactie’ is de verlaging van de snelheid op de snelwegen naar maximaal 100 kilometer per uur overdag. Hierdoor ontstaat er weer ruimte om andere activiteiten en projecten doorgang te laten vinden. De Rijksoverheid heeft er hierbij voor gekozen om voorrang te geven aan woningbouwprojecten en een beperkt aantal grote (Rijks)infraprojecten.

Het aanvragen van vergunningen op basis van het stikstofregistratiesysteem is gebonden aan termijnen en regels. Daarnaast geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina van BIJ12 (https://www.bij12.nl/nieuws/vergunningverlening-via-stikstofregistratiesysteem-van-start/)

Helpdesk stikstofbeleid voor inwoners en ondernemers

Iedereen met vragen over stikstof, over het aanvragen van vergunningen, of de AERIUS calculator, kan terecht bij de helpdesk op de website van BIJ12(externe link). Deze helpdesk is hét informatiepunt voor inwoners, ondernemers en overheden en beantwoordt de meest voorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan de helpdesk op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur via nummer 085 - 486 25 90, of gebruik het digitale contactformulier om per e-mail antwoord te krijgen op uw vraag.

Verder vindt u op de website van www.BIJ12.nl(externe link) informatie over de toepassing van beleid, veelgestelde vragen en de instructie voor de AERIUS Calculator. De website wordt continu geactualiseerd op basis van vragen en nieuwe ontwikkelingen.

Website provincie Noord Brabant

Ook de Provincie Noord Brabant houdt een website bij met alle relevante informatie voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Brabant. Op het informatieplatform www.aanpakstikstofbrabant.nl(externe link) staan achtergrondinformatie, relevante documenten, nieuws en veelgestelde vragen op één plek bij elkaar. Er is ook een nieuwsbrief en u kunt vragen stellen.