Geveltuintjes

geveltuintje liggend groot

Valkenswaard vervolgt project ‘geveltuintjes’

De gemeente Valkenswaard is intensief bezig om haar inwoners enthousiast te maken voor vergroening en daarmee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit en maatregelen tegen het veranderende klimaat.

Naast de mogelijkheid om boomspiegels te adopteren en gratis mezenkastjes aan te vragen is het voor woningen zonder ‘echte’ voortuin ook mogelijk een geveltuintje aan te laten leggen. Voor 2023 hebben we al een aardige lijst maar benaderen we bewoners zonder voortuin in de Dijkstraat en Hagelkruis of ze deel willen nemen aan het project ‘geveltuintjes’. Ze ontvangen een brief met een flyer waarin meer informatie staat. De tuintjes zullen in het najaar van 2023 worden aangelegd.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een geveltuintje? Dan kunt u zich opgeven via onderstaande aanmeldknop. Indien de lijst voor 2023 vol is, zetten wij u op de lijst voor 2024.

Aanmelden proef geveltuintjes

Evaluatierapport geveltuintjes (december 2021)

Omdat Valkenswaard haar gemeente nog groener en mooier wil maken heeft ze afgelopen jaar een pilot met geveltuintjes uitgevoerd. Een geveltuintje is een smal tuintje tegen de voorgevel of zijgevel van een woning. In wijken waar geen ruimte is voor een ‘echte’ voortuin, geven geveltuintjes een groen en fleurig straatbeeld. Ze zijn maximaal 45 centimeter breed, dat is anderhalve stoeptegel. Vorig jaar zijn de bewoners van een drietal kale straten, zonder voortuin, benaderd voor deelname aan de proef. 22 Bewoners hebben aan de pilot deelgenomen en in een enquête is hen vervolgens gevraagd naar hun bevindingen rondom het project. De deelnemers zijn erg enthousiast over de aanpak en het resultaat van de pilot.

Het initiatief is dan ook niet onopgemerkt gebleven en de gemeente krijgt meerdere verzoeken voor deelname aan het geveltuintjesproject. Door de klimaatverandering is vergroening en klimaatadaptatie belangrijk en wil de gemeente ook de leefbaarheid in de openbare ruimte verhogen. In de toekomst wil ze dan ook verdergaan met de mogelijkheid tot het aanleggen van geveltuintjes. Omdat er slechts een beperkt budget beschikbaar is zal dat gefaseerd gebeuren.

Onderaan deze webpagina is de mogelijkheid om het evaluatierapport van de pilot geveltuintjes te downloaden. Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u deze mailen naar groen@valkenswaard.nl.

Afbeelding van een geveltuintje

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jurgen van Hoof

Klimaatverandering

Geveltuintjes hebben veel voordelen. Een daarvan is dat ze Valkenswaard klimaatbestendiger maken. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige stortbuien. Er valt dan zoveel regen dat het riool volloopt en straten blank komen te staan. Daar hebben we in Valkenswaard helaas al ervaring mee. Geveltuintjes dragen ertoe bij dat water gemakkelijker de grond in kan en dus niet in het riool terechtkomt. Ook hittegolven komen de laatste jaren steeds vaker voor. Stenen en tegels houden warmte vast, waardoor het snikheet kan worden in de straat. Planten geven juist verkoeling.

Meer biodiversiteit

Ook voor de natuur zijn geveltuintjes een zegen. Het is een groeiende trend in Nederland om je voor- en achtertuin te betegelen. Dat zorgt ervoor dat er in woonwijken steeds minder struiken, bloemen en planten staan waar kleine dieren beschutting en voedsel vinden. Door de komst van geveltuintjes krijgen vogels, bijen en vlinders weer meer  kansen. En tot slot: uit onderzoek blijkt dat ook mensen blij en minder gestrest worden van groen in de wijk. Kortom, geveltuintjes maken de straat fleuriger, klimaatbestendiger en aantrekkelijker voor mens en dier.