geveltuintje liggend groot

Evaluatierapport geveltuintjes (december 2021)

Omdat Valkenswaard haar gemeente nog groener en mooier wil maken heeft ze afgelopen jaar een pilot met geveltuintjes uitgevoerd. Een geveltuintje is een smal tuintje tegen de voorgevel of zijgevel van een woning. In wijken waar geen ruimte is voor een ‘echte’ voortuin, geven geveltuintjes een groen en fleurig straatbeeld. Ze zijn maximaal 45 centimeter breed, dat is anderhalve stoeptegel. Vorig jaar zijn de bewoners van een drietal kale straten, zonder voortuin, benaderd voor deelname aan de proef. 22 Bewoners hebben aan de pilot deelgenomen en in een enquête is hen vervolgens gevraagd naar hun bevindingen rondom het project. De deelnemers zijn erg enthousiast over de aanpak en het resultaat van de pilot.

Het initiatief is dan ook niet onopgemerkt gebleven en de gemeente krijgt meerdere verzoeken voor deelname aan het geveltuintjesproject. Door de klimaatverandering is vergroening en klimaatadaptatie belangrijk en wil de gemeente ook de leefbaarheid in de openbare ruimte verhogen. In de toekomst wil ze dan ook verdergaan met de mogelijkheid tot het aanleggen van geveltuintjes. Omdat er slechts een beperkt budget beschikbaar is zal dat gefaseerd gebeuren.

Onderaan deze webpagina is de mogelijkheid om het evaluatierapport van de pilot geveltuintjes te downloaden. Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u deze mailen naar groen@valkenswaard.nl.

Valkenswaard vervolgt proef met geveltuintjes (voorjaar 2022)

In februari en maart 2022 heeft de gemeente brieven gestuurd naar bewoners van woningen zonder voortuin in de Hazestraat, Wolbergstraat, Klinkerstraat en Nieuwstraat, Peperstraat en Bunderstraat. In de brief kregen bewoners de vraag of ze willen deelnemen aan het project ‘Geveltuintjes’. Bij de brief ontvingen bewoners 2 flyers; één over geveltuintjes en één met groentips. Belangstellenden konden zich aanmelden tot 15 april 2022. We ontvingen 32 aanmeldingen en daarmee is het beschikbare budget voor dit jaar op. De tuintjes zullen na de zomer van 2022 aangelegd worden.

Wilt u ook in aanmerking komen voor een geveltuintje? Dan kunt u zich opgeven via onderstaande aanmeldknop en komt u op de lijst voor 2023.

Aanmelden proef geveltuintjes

Afbeelding van een geveltuintje

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jurgen van Hoof

Klimaatverandering

Geveltuintjes hebben veel voordelen. Een daarvan is dat ze Valkenswaard klimaatbestendiger maken. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hevige stortbuien. Er valt dan zoveel regen dat het riool volloopt en straten blank komen te staan. Daar hebben we in Valkenswaard helaas al ervaring mee. Geveltuintjes dragen ertoe bij dat water gemakkelijker de grond in kan en dus niet in het riool terechtkomt. Ook hittegolven komen de laatste jaren steeds vaker voor. Stenen en tegels houden warmte vast, waardoor het snikheet kan worden in de straat. Planten geven juist verkoeling.

Meer biodiversiteit

Ook voor de natuur zijn geveltuintjes een zegen. Het is een groeiende trend in Nederland om je voor- en achtertuin te betegelen. Dat zorgt ervoor dat er in woonwijken steeds minder struiken, bloemen en planten staan waar kleine dieren beschutting en voedsel vinden. Door de komst van geveltuintjes krijgen vogels, bijen en vlinders weer meer  kansen. En tot slot: uit onderzoek blijkt dat ook mensen blij en minder gestrest worden van groen in de wijk. Kortom, geveltuintjes maken de straat fleuriger, klimaatbestendiger en aantrekkelijker voor mens en dier.