Wat is het?

Op het Eurocircuit worden (rally)auto- en motorsportactiviteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is uiteraard sprake van geluid van motoren of auto's. Het geluid kan hinder opleveren voor de omgeving. Om de sport voor de liefhebbers mogelijk te maken en tegelijkertijd de geluidshinder voor de buurt te beperken, heeft de gemeente regels voor het gebruik van het circuit vastgelegd in het (ontwerp) bestemmingsplan en de milieuvergunning. In de milieuvergunning staat bijvoorbeeld dat de Motorsportstichting Valkenswaard (MSV) en de Nederlandse Rallycrossvereniging (NRV), ieder acht uur per week actief mogen zijn op het circuit. Daarnaast mogen zij ieder nog drie weekenden per jaar wedstrijden organiseren.

Als gemeente zien wij toe op de naleving van die regels. Wij hebben in 2018 een meter laten plaatsen die continu het geluid meet. Zowel de gebruikers van het Eurocircuit als de gemeente, vinden openheid over die meetgegevens belangrijk. Daarom zijn de gegevens voor iedereen in te zien via een openbare, Engelstalige, webpagina: https://opendata.munisense.net(externe link)

Hoe werkt het?

 • Als u op de bovenstaande link klikt, ziet u een kaart van Nederland met daarop enkele icoontjes.
 • Zoom in naar Valkenswaard, en klik op het icoontje op het Eurocircuit.
 • Onder in beeld ziet u een grafiek met de geluidmetingen.
 • U kunt gegevens weergeven variërend van de laatste dag tot de laatste drie jaar.
 • Daarnaast kunt u kiezen tussen een weergave van LAeq of LCeq. De LAeg geeft het gemiddelde geluidsniveau aan in dB(A), de gewone decibel. De LCeq geeft het gemiddelde geluidsniveau weer in dB(C), ofwel de bastonen. Dit laatste is voornamelijk relevant voor muziekevenementen, dus niet zozeer voor het Eurocircuit.
 • Via het openbare webportaal kunnen wij geen geluidsopnamen delen. Deze kunnen wij bij de gemeente wel beluisteren om na te gaan of gemeten geluid afkomstig is van de rallycross, motorsport, of andere activiteiten.

aanvullende informatie

 • De voornaamste reden dat wij de geluidsmeter hebben opgehangen, is om beter te kunnen vaststellen of het circuit acht uur per week (zoals is toegestaan per vergunninghouder), of langer is geopend voor motor- of (rally)autosport. De geluidsmeter geeft inzicht in de minimale openstelling. In aanvulling daarop voeren wij ook persoonlijke controles uit op het circuit.
 • Een geluid tussen de 40 en 60 dB(A): dat is gewoonlijk alleen omgevingsgeluid.
 • Bij waarden vanaf zo’n 70 dB(A) en over een langere tijd gemeten, vond waarschijnlijk een motor- of auto-activiteit plaats. Wij kunnen aan het geluid terug luisteren welke dat is geweest. Een voorbeeld van dit meetresultaat ziet u in Figuur 1.
 • Kleine uitschieters in de grafiek duiden vaak op een overvliegend vliegtuig. Zie voorbeeld in figuur 2.
 • Wanneer de grafiek wordt onderbroken, zoals u ziet in grafiek 3, dan is een tijdje niet gemeten. De afgelopen periode kwam dat door een gebrek aan zonne-energie om de geluidsmeter van voldoende stroom te voorzien. Dat probleem is ondertussen verholpen.

Figuur 1: inrichting geopend 8:00 uur tot 17:00 uur

Figuur 2: overvliegend vliegtuig rond 13:30 uur

Figuur 3: tijdelijk gebrek aan stroom

Vragen over de geluidsmeter?

Heeft u nog vragen over de geluidsmetingen, of de openbare webpagina? Neem dan contact met ons op via gemeente@valkenswaard.nl , of bel (040) 208 3444 en vraag naar team Klantcontacten Omgeving (KCO).