De gemeente Valkenswaard roept eigenaren van een huis dat ouder is dan 1986 op om hun oude, verroeste stalen gasleidingen te vervangen. Sinds 1986 is het verboden om stalen gasleidingen toe te passen in woningbouw. In onze gemeente staan in diverse wijken huizen met een bouwjaar vóór 1986, die nog zijn gebouwd met stalen gasleidingen. Sommige bewoners hebben die leidingen al vervangen. Voor de andere huizen geldt dat de leidingen inmiddels een leeftijd hebben bereikt waarop gaslekkage op de loer ligt. Het vermoeden van verroeste leidingen ligt voornamelijk bij het gedeelte dat zich bevindt in de kruipruimte van een woning, of een betonvloer die regelmatig nat wordt.

Door vocht in de kruipruimte kunnen onbehandelde stalen leidingen gaan roesten. Het is van groot belang dat een gasleiding in een kruipruimte van goede kwaliteit is, omdat bij een defect aan de gasleiding de kruipruimte kan vollopen met gas. Stalen gasleidingen die zijn omhuld door een mantelbuis zijn veiliger, omdat gas bij lekkage uiteindelijk boven de grond ontsnapt.

Als een stalen leiding niet verroest is, levert dit geen extra risico op t.o.v. andere gasleidingen. Denk bijvoorbeeld op een droge zolder, hier zit geen extra risico in als de leidingen hier van staal zijn. Bovendien heb je hier ook minder kans op een gasophoping zoals je bij een kruipruimte hebt.

Voorkom ongelukken

Bent u eigenaar van een woning met een bouwjaar van vóór 1986 met stalen gasleidingen? Dan verzoekt de gemeente u om de leidingen te vervangen.

Wethouder Kees Marchal (Volkshuisvesting): “Het kan zorgen voor zeer onveilige, zelfs gevaarlijke situaties. Niet alleen voor uzelf maar ook voor andere inwoners van Valkenswaard. We willen toch allemaal een goede buur zijn? Ik wil inwoners oproepen om de gasleidingen te vervangen voordat er ongelukken mee gebeuren.”

U bent verantwoordelijk

Het vervangen van de leidingen is een taak waarvoor, volgens de Woningwet, de woningeigenaar verantwoordelijk is. De gasnetbeheerder is alleen verantwoordelijk voor het deel van de gasleiding naar de gasmeter, dit deel is gewoonlijk niet van staal. In sommige woningen is dit gedeelte nog wel van staal. Hier wordt dit door de gasnetbeheerder zonder kosten vervangen. Bij twijfel kunt u hierover contact opnemen met de gasnetbeheerder.

Een duurzaam alternatief voor aardgas

Wethouder Theo Geldens (Milieu en duurzaamheid): “Denk als u uw gasleidingen gaat vervangen eens aan de duurzame alternatieven voor aardgas. U kunt bijvoorbeeld met een elektrische zonneboiler uw water verwarmen, een warmtepomp installeren, of koken op inductie."

Controlerapport aanleveren

Wanneer u een controle heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat uw gasinstallatie niet in orde was en u dit ook weer in orde heeft gemaakt, dan ontvangen wij graag uw rapportage. Wij zullen het rapport dan in ons systeem bewaren, voor uw adres is dan in ieder geval bekend dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht ten aanzien van dit onderwerp.

U kunt uw rapport aanleveren via het e-mailadres TenH@valkenswaard.nl. Graag hierbij het kenmerk CHZ_IC-2020-0045 vermelden, in het onderwerp vermelden dat het gaat om een rapportage van de gasinstallatie van uw woning en uiteraard uw adres. Wij willen u vragen om het rapport te voorzien van foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden.

Vragen?

Met vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenswaard. Dit kan via het e-mailadres TenH@valkenswaard.nl of via het telefoonnummer (040) 2083444.

Veelgestelde vragen

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag al tussen onze veelgestelde vragen.

Waar kunt u terecht met inhoudelijke technische vragen over de gasinstallatie na de meter (in uw huis)?

Neem contact op met een erkende installateur. Wij hebben als gemeente geen expertise in huis om inhoudelijke technische vragen over gasinstallatie te kunnen beantwoorden. Wij kunnen hierin ook niet ondersteunen. Wij mogen (in het kader van vooringenomenheid, integriteit) ook geen installateur aanbevelen.

Waar kunt u terecht met vragen over het gasdistributienet voor de meter (buiten uw huis)?

De gasnetbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Neem dus contact op met de gasnetbeheerder.

Wat is het risico bij gasleidingen ouder dan uit 1986?

Sinds 1986 mogen geen stalen leidingen meer gebruikt worden. Dit is destijds per wet geregeld. Hierdoor is er geen risico meer op doorroesten in gebouwen van na 1986. Twijfelt u toch over de staat van de gasleidingen? Win dan altijd het advies in van een erkende installateur.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van gasleidingen in mijn woning?

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de gasinstallatie in de woning. Daarnaast is de bewoner en/of diegene die het pand gebruikt verantwoordelijk om er voor te zorgen dat er geen gevaar is voor de gezondheid of veiligheid. Deze verantwoordelijkheid staat in artikel 1a en 1b van de Woningwet.