Wat is het?

Wilt u reclamemateriaal (flyers) verspreiden onder bijvoorbeeld winkelend publiek, dan is dit verboden zonder ontheffing.

Hoe werkt het?

Alleen flyeren voor een goed doel of in verband met een evenement is mogelijk. Flyeren vanuit commercieel oogpunt wordt sowieso niet toegestaan.

Wat moet ik doen?

Wilt u toch ontheffing aanvragen, regel dit dan via:

aanvragen ontheffing

Wat kost het?

€ 72,60