Functie: Fractievoorzitter

Adres: p/a De Hofnar 15 (griffie), 5554 DA  Valkenswaard

Mobiel nummer: 06-20505851

E-mailadres: Fred.Emmerik@raad-valkenswaard.nl

Nevenfuncties

  • zelfstandig adviseur overheden FN Integraal Milieuadvies, bezoldigd
  • voorzitter Seniorensociëteit ’t Gegraaf, onbezoldigd