Erkennen kind voor de geboorte

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

Heeft u of uw partner in het buitenland gewoond of heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan eerst contact op via 040 20 83 444.

Let op het Nederlands naamrecht verandert per 01-01-2024, voor meer informatie zie onder Wat moet ik doen?

 Afspraak maken

Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs
  • geldig legitimatiebewijs van de biologische moeder als zij ook meekomt naar de afspraak
  • Het geldige legitimatiebewijs en schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder als zij niet meekomt naar de afspraak.

Let op! Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader of biologische moeder krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentehuis.

Wat moet ik doen?

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders; de vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? 

  • Ouders kunnen bij de geboorte van hun eerste kind kiezen van welke ouder het kind de achternaam krijgt.
  • Ouders kunnen bij de geboorte van hun eerste kind kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders(externe link). U legt samen een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand vóór de geboorte of tijdens geboorteaangifte. Dit kan niet door 1 ouder en ook niet schriftelijk.

Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Overgangsregeling naamrecht per 1-1-2024:

Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn. Dit kan niet door 1 ouder en ook niet schriftelijk.


Mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 2016 – 2024.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen. 


Niet mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
•    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Hier zijn kosten aan verbonden. De kosten vindt u bij achternaam van uw kind kiezen onder wat kost het.

Ouderlijk gezag

Het verkrijgen van het gezamenlijk gezag is per 1 januari 2023 gewijzigd. Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind dan krijgt u automatisch het gezag met de moeder.

Let op: is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan heeft u niet automatisch het gezag. Ook niet als dit kind na 1 januari 2023 is geboren. U kunt dan het gezamenlijk gezag samen met de moeder digitaal aanvragen.

Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Wat kost het?

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.