Wat is het?

De Wet Openbare Manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een demonstratie, betoging of manifestatie wordt gehouden. Demonstreren, betogen of manifesteren is een grondrecht in Nederland. demonstratie melden

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat de demonstratie, betoging of manifestatie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid en/of gezondheid van burgers in gevaar brengt. Wilt u dit op een openbare plek organiseren, dan maakt u daarvan minstens 48 uur van te voren melding van bij de gemeente.

U kunt geen melding maken op vrijdag na 12.00 uur, zaterdag of zondag of een algemeen erkende feestdag.

Zorg er zodoende voor dat u uw melding uiterlijk maakt op de werkdag die aan de dag van de voorgenoemde tijdstippen voorafgaat vóór 12.00 uur. Onder ‘Wat moet ik doen?’ leest u meer over de wijze waarop u deze melding maakt.

Wat moet ik doen?

U meldt een demonstratie, betoging of manifestatie minstens 48 uur van te voren via een online meldingsformulier. Na melding ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging (let op: dit is geen vergunning). De gemeente beoordeelt uw melding.

Op basis van uw melding kan de burgemeester besluiten om voorschriften en beperkingen te verbinden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding op voorkoming van wanordelijkheden. In het uiterste geval kan hij de manifestatie om die redenen ook verbieden. Dit kan ook wanneer u niet tijdig melding maakt.

Aanvullende informatie

Meer informatie over demonstreren, betogen of manifesteren vindt u onder artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2017(externe link).