Als gevolg van de aanleg van de nieuwe N69 worden gronden gelegen aan de Mgr. Smetsstraat minder inzetbaar voor het huidige agrarische gebruik. Op de overgebleven gronden wordt een educatieve groente- en fruittuin gerealiseerd. Naast de realisatie van de groente- en fruittuin bestaat het voornemen om twee woningen te realiseren, ter vervanging van de voormalige boerderij aan de Mgr. Smetsstraat 30, in aansluiting op de bestaande bebouwing aan deze straat. Tevens dienen een aantal bestemmingen aangepast te worden die het bestemmingsplan van de Lage Heideweg mogelijk heeft gemaakt. Ten slotte wordt ruimte gereserveerd voor een ecologische verbindingszone die aansluit bij de groene verbinding die reeds in Lage Heide is gerealiseerd en de Keersop verbindt met de Dommel.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: