Wat is het?

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. 

In de gemeente Valkenswaard zijn er ook lokale collectes. Bekijk hiervoor het schema onder aanvullende informatie

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster(externe link) inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de collectevergunning aan via:

aanvragen collectevergunning

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collectie
  • de periode waarin u de collectie wilt houden

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Wat kost het?

De collectevergunning is gratis.

Aantal woonadressen per straat

Aanvullende informatie

Stichting Bloemencorso Valkenswaard: 20 augustus tot 4 september 2022