Coalitie Tegen Eenzaamheid

Met de Nationale Coalitie Tegen Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheidsinstellingen de handen ineen om eenzaamheid te verminderen. In Valkenswaard is een lokale coalitie hier mee bezig.

Bent u benieuwd waar u terecht kunt in uw gemeente wanneer u zich eenzaam voelt? Kijk dan eens verder op deze pagina.

“Voelt u zich af en toe eenzaam: het kan iedereen overkomen. Daar hoeft u zich niet voor te schamen. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Dan is het belangrijk er iets aan te doen."

Een tegen Eenzaamheid

De campagne ‘Een Tegen Eenzaamheid’ is bedoeld om de bewustwording over dit onderwerp te vergroten. Veel mensen zijn eenzaam zo blijkt uit de cijfers van de GGD: 65% van de 65 plussers, 43% van de volwassenen en 31% van de jeugd is eenzaam.

Bewustwording draagt er aan bij dat het onderwerp meer zichtbaar wordt en dat er gezamenlijk wat aan gedaan wordt. ‘Een voor allen, allen voor eenzaamheid’ staat voor saamhorigheid: eenzaamheid is van ons allemaal, samen staan we sterk en kunnen we eenzaamheid verminderen.

Als u zich eenzaam voelt

Bent u eenzaam en wilt u hier contact over met iemand binnen de gemeente Valkenswaard? Vul dan het contactformulier in op www.valkenswaardoogvooriedereen.nl. Door het land zijn er verschillende initiatieven die bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid.

  • Via de Luisterlijn kunt u 24/7 met iemand spreken die een luisterend oor biedt.
  • Via Alles Oké? Supportlijn kan dit ook speciaal voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar.
  • Join Us brengt jongeren tussen de 12 en 25 jaar met elkaar in contact en helpt hen sociaal sterker te worden.

Wat kunt u doen om eenzame mensen te helpen? 

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl zijn tips te vinden om mensen met eenzaamheidsgevoelens te helpen.