Wat is het?

De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. De gemeente deelt uw gegevens ook met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

  • Via MijnOverheid kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken:
    • Log in met uw DigiD.
    • Klik daarna links boven op ‘Identiteit’. Onder het kopje ‘Gedeelde persoonsgegevens’ kunt u uw gegevens bekijken.

Lees in het informatieblad wat de overheid met al die gegevens van haar burgers doet.

Aanvullende informatie

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij in Basisregistratie Personen (BRP) voor de uitvoering van overheidstaken. Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen. Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

  • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen;
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).


In uitzonderlijke gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens beperken aan verplichte derden en vrije derden. In dat geval spreken we over geheimhouding.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke gegevens de gemeente over u heeft geleverd, kunt u hiervan een overzicht opvragen. Dat doet u in de gemeente waar u woont. Om u een volledig overzicht te geven, raadpleegt de gemeente niet alleen eigen systemen. Zij informeert ook welke landelijke overheidsorganisaties uw gegevens hebben bekeken.

DigiDVerstrekkingen opvragen

Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten ‘verstrekkingen van persoonsgegevens’ bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen. Deze wet is echter pas ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle informatie van de afgelopen twintig jaar voor u terug te vinden.

Binnen 4 weken krijgt u het overzicht van uw gegevens per post gestuurd.