Bestemmingsplan Willibrorduslaan 87

Bestemmingsplan

Inwerking: 23 december 2021

Onherroepelijk: 22 juni 2022

Het bestemmingsplan ‘Willibrorduslaan 87’ voorziet in de realisatie van 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen op het perceel waar momenteel nog een bedrijfspand aanwezig is. Op het binnenterrein zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd en onder het plangebied komt een parkeerkelder, welke tevens ruimte biedt voor bergingen voor de appartementen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.