Bestemmingsplan Mozaïek

Vastgesteld: 25 april 2013
Onherroepelijk: 13 december 2013

Plangebied

Het bestemmingsplan Mozaïek grenst aan het bestemmingsplan Valkenswaard Noord en het bestemmingsplan Lage Heide natuur en sluit aan op de bestemmingsplannen Centrum en Deelhurkse Akkers. Doel van dit bestemmingsplan is de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.