Inwerking: 14 mei 2020

Onherroepelijk: 14 mei 2020

 

Plangebied

Door onder meer ontwikkelingen in de woningmarkt zijn wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen’ nodig. Het plangebied bestaat uit 9 deelgebieden, waarvoor het stedenbouwkundig plan is aangepast. Op basis van het bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen’ (2011) zijn verspreid over deze negen deelgebieden 60 woningen planologisch direct mogelijk gemaakt. Het nieuwe plan voor de deelgebieden voorziet in de bouw van maximaal 74 woningen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst drie ruimte voor ruimte-woningen te realiseren in het zuiden van het plangebied.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.