Inwerking: 18 februari 2021

Onherroepelijk: 18 februari 2021

Plangebied

De ontwikkeling gaat uit van de realisatie van 12 nultreden appartementen op het perceel aan de Karel Mollenstraat Zuid 42-44, waar zich nu een café met zaal en een woning bevinden. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.