Vastgesteld: 27 juni 2013
Onherroepelijk: 12 november 2014

Het bestemmingsplan Hoge Akkers omvat de omgeving gelegen ten zuiden van het centrum van Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplan Centrum, Deelshurkse Akkers en Schaapsloop. Doel van dit bestemmingsplan is de bestaande, feitelijke situatie verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 27 juni 2013 gewijzigd vastgesteld.


Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) klik hier(externe link) om rechtstreeks naar het plan te gaan.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst online een afspraak maken of bellen met telefoonnummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: