Inwerking: 6 januari 2022 

Onherroepelijk: 29 juni 2023

Het bestemmingsplan ‘Hofstraat 14’ voorziet in de realisatie van een compact appartementengebouw en vier geschakelde levensloopbestendige woningen op het perceel waar de oude ijsfabriek is gevestigd. Hoewel het deel aan de Hofstraat verhoogd wordt naar drie bouwlagen, doet het totale bouwplan stedenbouwkundig meer recht aan de omliggende schaal. Het grote bedrijfspand wordt opgeknipt in kleinere volumes.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.