In werking: 30 maart 2023

Onherroepelijk: 30 maart 2023

Plangebied

Het plan bestaat uit de realisatie van 22 woningen, bestaande uit rijwoningen voor jongeren en jonge gezinnen en levensloopbestendige woningen voor met name senioren. De woningen bestaan uit vier speels geplaatste blokken die zodanig zijn gesitueerd dat er een middengebied ontstaat waar ruimte is voor groen. Het gebied blijft zowel bereikbaar vanaf de Emmalaan als via de Maastrichterweg. Het parkeren vindt plaats in clusters bij beide entrees. Hierdoor wordt voorkomen dat er in het groene middengebied geparkeerd wordt. Van een groot oppervlak aan verharding in de huidige situatie ontstaat in de nieuwe situatie een locatie met plek voor openbaar groen en voor- en achtertuinen bij de woningen. De ontwikkeling van deze woningen sluit aan bij de behoefte voor betaalbare (starters)woningen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.