In werking:  27 juni 2013
Onherroepelijk: 19 september 2013

Het bestemmingsplan Deelhurkse Akkers omvat de omgeving gelegen aan de zuidrand van Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplanen Mozaïek en Hoge Akkers en op het bestemmingsplan Centrum. Doel van dit bestemmingsplan is de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 27 juni 2013 gewijzigd vastgesteld.

 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.