Bestemmingsplan Centrum

Vastgesteld: 28 maart 2013
Onherroepelijk: 11 juni 2014

Het bestemmingsplan Centrum omvat de bebouwing gelegen in het centrum van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen rondom de markt en strekt van de Europalaan tot aan de Nieuwe Waalreseweg. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen Kernwinkelgebied, Hoge Akkers, Mozaïek, Warande en het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. Doel van dit bestemmingsplan is het verankeren van de bestaande, feitelijke situatie in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.