In werking: 28 april 2022

Plangebied

De locatie waarop het voorliggende plan ziet, was in het verleden bebouwd met een schoolgebouw, dat de laatste jaren als voedselbank werd gebruikt. Het bestemmingsplan gaat uit van de sloop van het voormalige schoolgebouw op de Barentszstraat 3. Dit zal de realisatie van 12 rijwoningen op de locatie mogelijk maken. Deze woningen zijn bedoeld als sociale huurwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Barentszstraat 3’ heeft van 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 ter inzage gelegen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.