In werking: 27 juli 2017

Onherroepelijk: 27 juli 2017

Het bestemmingsplan Berkheuvels 5 te Valkenswaard betreft het uitbreiden van de aanwezige rundveestal (verlengen) en extra voeropslagen, een mestsilo en een nieuwe loods. De ontwikkeling wordt daarbij landschappelijk ingepast.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.