In Valkenswaard werkt de gemeente aan de Agenda 22 samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen. Het idee ‘Valkenswaard voor iedereen’ is beschreven in de Kadernota ‘Toegankelijk Valkenswaard 2018-2021’. Hierin staat op welke manier we dat willen aanpakken. De Kadernota is verder uitgewerkt in de uitvoeringsnota ”Valkenswaard voor iedereen”, Toegankelijk Valkenswaard 2019-2021.

De beleidsnota en uitvoeringsnota geven aan op welke manier de gemeente Valkenswaard aan toegankelijkheid werkt. Daarbij ligt de nadruk op:

  • bewustwording in de samenleving én bij de gemeentelijke medewerkers;
  • het betrekken van de doelgroep bij het maken van keuzes.