Wat is het

Als een dierbare van u overleden is, kunt u diegene laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Zowel voor het begraven als voor de asbestemming na het cremeren biedt de gemeente Valkenswaard diverse mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Eikenhof, De Sil 17 te Valkenswaard
  • Oude Begraafplaats, Kerkhofstraat 15 te Valkenswaard

 DigiD linkGrafaanvraag indienen

DigiD linkVerzoek tot bestemming as/asbus/urn op de begraafplaats Eikenhof/Oude begraafplaats indienen

Schriftelijk indienen

Schriftelijk indienen

Heeft u niet de mogelijkheid of wenst u liever de aanvraag schriftelijk in te dienen, kies dan een van onderstaande documenten, print dit, vul dit in en stuur het formulier naar

Gemeente Valkenswaard

Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor uitgifte van een graf of bijzetting wordt in de regel namens u als rechthebbende door een begrafenisondernemer ingediend. Een aanvraag voor de uitgifte van een urnengraf of het uitstrooien van de as wordt in de regel door de rechthebbende zelf gedaan. Ook de begrafenisondernemer kan deze aanvraag voor u verzorgen.

Toegestane gebruik van een graf

Er kunnen maximaal twee overledenen in het graf en/of maximaal twee asbussen.

Toegestane gebruik van een urnengraf

Er kunnen maximaal twee asbussen in het urnengraf, en/of 2 urnen op het urnengraf geplaatst worden.

Uitstrooien as

Op Eikenhof is uitstrooien van as op het daarvoor bestemde strooiveld mogelijk. Dit kan met of zonder plaatsing van een naamplaatje op een graf of op de gedenkzuil(dit is niet mogelijk op de Oude Begraafplaats). Ook is het mogelijk om op een graf as uit te strooien.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij begraving / bijzetting of uitstrooiing op een gemeentelijke begraafplaats. Voor bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, gelden andere voorwaarden.

Wat kost het?

Voor het recht tot begraven/bijzetten van een overledene in een (urnen)graf, voor het grafrecht, voor het uitstrooien van de as en voor het planten van een herinneringsboom ontvangt u van de gemeente een nota. Mogelijk loopt dit via de uitvaartondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden. 

Bij een nieuw (urnen)graf kunt de keuze maken tussen 10/15/20/25/30 jaar. Als het urnen(graf) verlengd dient te worden kunt u de keuze maken tussen 5/10/15/20/25/30 jaar. Indien er sprake is van een bijzetting van een kist in een graf dient er wel minimaal 10 jaar grafrecht in acht te worden genomen o.g.v. de Wet op de Lijkbezorging.

Tarievenlijst begraafplaats 2023