Functie: Fractievoorzitter

Adres: Wilhelminapark 48, 5554 JG  Valkenswaard

Mobiel nummer: 06-55723574

E-mailadres: Andre.van.Daal@raad-valkenswaard.nl

Nevenfuncties

  • lid van de ledenraad van Rabobank de Kempen, onbezoldigd