Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Wilt of moet u asbest verwijderen? 
Doe dan de Vergunningcheck op het omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over het verwijderen van asbest overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de melding gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning. 

Hoe werkt het?

U mag als particulier alleen zelf asbest verwijderen uit een woning of een bijgebouw als het gaat om maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal per kadastraal perceel en dat bestaat uit:

 • Geschroefd, hechtgebonden asbesthoudende platen (golfplaten) niet zijnde dakleien;
 • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Wilt u meer dan 35 m² asbest verwijderen dan moet een gecertificeerd bedrijf dit uitvoeren. U vindt een gecertificeerd bedrijf op www.ascert.nl/zoek-een-certificaat(externe link).

Hoe verloopt het proces.

 1. U moet een sloopmelding indienen voor het verwijderen van asbest.
 2. Via het Omgevingsloket(externe link) stelt u een aanvraagformulier sloopmelding samen.
 3. U dient ten minste 4 weken voor aanvang verwijderen asbest het aanvraagformulier sloopmelding via het Omgevingsloket in.
 4. U ontvangt van de Omgevingsdienst zuidoost Brabant (Odzob) namens de gemeente een bewijs van ontvangst dat u het asbest mag verwijderen.
 5. In het bewijs van ontvangst staan voorwaarden waaraan u moet voldoen.
 6. U kunt asbest tot 35 m² inleveren bij de Milieustraat. Neem bewijs van ontvangst mee.
 7. U moet minimaal één dag voor uw bezoek aan de Milieustraat contact opnemen met klantenservice Cure Afvalbeheer via telefoonnummer 040 2500 130. Website; www.cure-afvalbeheer.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

U moet een aanvraagformulier sloopmelding indienen via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl(externe link)). De volgende stukken voegt u bij de aanvraag:

 • Een tekening of een exacte beschrijving waar het asbest zich bevindt;
 • Asbestinventarisatierapport (nodig bij het verbouwen of slopen van een gebouw dat voor 1 januari 1994 is gebouwd).

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een asbestinventarisatierapport opstellen.

U vindt een gecertificeerd bedrijf op www.ascert.nl/zoek-een-certificaat(externe link).

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een sloopmelding bent u aan ons geen leges verschuldigd.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Of doe het stappenplan Wat moet ik doen bij asbest? (externe link)

Alle regels over asbest vindt u in het overzicht asbestregelgeving(externe link)

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.