Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Hoe werkt het?

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Het aanvragen van een sloopmelding kan via het Omgevingsloket online.

 Aanvragen sloopmelding(externe link)

Het systeem geeft automatisch aan welke bijlagen u bij de melding moet meesturen. U kunt deze meteen elektronisch bijvoegen bij de melding:

Kleine hoeveelheid asbest particulieren

Particulieren mogen zelf in of nabij hun eigen woning een kleine hoeveelheid geschroefd, hechtgebonden asbesthoudend materiaal (zoals golfplaten) verwijderen (maximaal 35 m2). De verwijdering moet u vooraf melden aan de gemeente via het omgevingsloket online (OLO)(externe link). De gemeente toetst of aan de vereisten van de melding is voldaan waarna een bevestigingsbrief wordt verstuurd. In de brief staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor de verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Eén van de voorwaarden is dat u vooraf een afspraak moet maken met de Milieustraat van CURE. U moet de afrondingsbrief meenemen als u het asbesthoudend materiaal aflevert bij de Milieustraat.

Voor vragen over het afleveren van het asbesthoudend materiaal voor particulieren bij de Milieustraat, kunt u contact opnemen met CURE, telefoonnummer 14040. Of kijk bij:

CURE afvalbeheer(externe link)

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de 1e werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Aanvullende informatie

voorwaarden

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. In bepaalde kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen:
 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • Nadat u de melding via het OLO hebt gedaan, ontvangt u van de gemeente een ontvangstbrief. In deze brief zijn voorwaarden als bijlage bijgevoegd waaraan u zich dient te houden. Blijkt dat de melding niet volledig is, of de activiteiten bij nader inzien niet in aanmerking komen voor een melding, dan krijgt u daarvan bericht van de gemeente.
 • Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt. Melding aanvang en gereed zijn van de werkzaamheden meldt u via de snelbalie vergunningen.

Asbestinventarisatierapport  

In deze gevallen stuurt u ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • U verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • U verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Het ministerie van I&M heeft ook een informatiesite over asbest met tips voor particulieren om asbesthoudend materiaal zelf veilig te verwijderen.

informatiesite asbest(externe link)

Zorgt u ervoor dat u het plastic bij de hand heeft wanneer u begint met het slopen van asbest. Het asbestmateriaal moet deugdelijk in een dubbele laag sterk plastic te zijn verpakt. Het met toestemming gesloopte asbestmateriaal moet u zelf inleveren bij de milieustraat aan de Oase. Bij uw bezoek aan de milieustraat moet u uw afvalpas én de afrondingsbrief sloopmelding meenemen.

Wat kost het?

Voor een sloopmelding hoeft u geen legeskosten te betalen.

Voor een omgevingsvergunning raadpleegt u de

legesverordening(externe link)