Asbest verwijderen, melding

Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet je zich houden aan strenge regels als je asbest wilt verwijderen.

Wilt of moet je asbest verwijderen? 
Doe dan de Vergunningcheck op het omgevingsloket. Daar staan alle regels over het verwijderen van asbest overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kun je eenvoudig de melding gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning. 

Hoe werkt het?

Je mag als particulier alleen zelf asbest verwijderen uit een woning of een bijgebouw als het gaat om maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal per kadastraal perceel en dat bestaat uit:

 • Geschroefd, hechtgebonden asbesthoudende platen (golfplaten) niet zijnde dakleien;
 • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Wil je meer dan 35 m² asbest verwijderen dan moet een gecertificeerd bedrijf dit uitvoeren. Je vindt een gecertificeerd bedrijf op www.ascert.nl/zoek-een-certificaat.

Hoe verloopt het proces.

 1. Je moet een sloopmelding indienen voor het verwijderen van asbest.
 2. Via het Omgevingsloket stel je een aanvraagformulier sloopmelding samen.
 3. Je dient ten minste 4 weken voor aanvang verwijderen asbest het aanvraagformulier sloopmelding via het Omgevingsloket in.
 4. Je ontvangt van de Omgevingsdienst zuidoost Brabant (Odzob) namens de gemeente een bewijs van ontvangst dat je het asbest mag verwijderen.
 5. In het bewijs van ontvangst staan voorwaarden waaraan je moet voldoen.
 6. Je kunt asbest tot 35 m² inleveren bij de Milieustraat. Neem bewijs van ontvangst mee.
 7. Je moet minimaal één dag voor je bezoek aan de Milieustraat contact opnemen met klantenservice Cure Afvalbeheer via telefoonnummer 040 2500 130. Website; www.cure-afvalbeheer.nl.

Wat moet ik doen?

U moet een aanvraagformulier sloopmelding indienen via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl). De volgende stukken voeg je bij de aanvraag:

 • Een tekening of een exacte beschrijving waar het asbest zich bevindt;
 • Asbestinventarisatierapport (nodig bij het verbouwen of slopen van een gebouw dat voor 1 januari 1994 is gebouwd).

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een asbestinventarisatierapport opstellen.

Je vindt een gecertificeerd bedrijf op www.ascert.nl/zoek-een-certificaat.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een sloopmelding ben je aan ons geen leges verschuldigd.

Extra informatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijk je op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Of doe het stappenplan Wat moet ik doen bij asbest? 

Alle regels over asbest vind je in het overzicht asbestregelgeving

Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kun je zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.