Op dinsdag 22 november ondertekenden de gemeente Valkenswaard en Jonkers Vastgoed een intentieovereenkomst voor woningbouwontwikkeling op het EMA-terrein, nabij de Kromstraat-Dommelseweg. De overeenkomst is gesloten voor het gebied dat behoort tot de eigendommen van EMA Vastgoed B.V. en Jonkers Beheer B.V.

Snel verdere stappen zetten

Zowel de gemeente als projectontwikkelaar Jonkers zijn blij met de voortgang die er eindelijk lijkt te komen in de ontwikkeling van het EMA-terrein. Wethouders Theo Geldens (ruimtelijke ordening) en Bram Bots (volkshuisvesting): “We willen nu snel verdere stappen zetten. De afspraak is om binnen 10 weken na ondertekening van de intentieovereenkomst een stedenbouwkundig plan gereed te hebben met integrale planning. Uiteindelijk beschikken we met dit terrein over één van de laatste grotere locaties voor broodnodige woningbouw in de bebouwde kom van onze gemeente.” 


Rekening houden met historie van gebied

De huidige panden op het EMA-terrein vormden oorspronkelijk een beeldbepalend geheel met de monumentale bebouwing rondom het Florapark/de Dommelseweg. Dit historisch belang is ook door de A2-erfgoedcommissie onderstreept. De gemeente Valkenswaard en Jonkers willen hier in het nieuwe projectontwerp zeker rekening mee houden. In samenwerking met architecten Peter Hoesbergen en Wouter Margry wordt een passend straatprofiel opgesteld voor het gebied aan de zijde van de kruising Kromstraat/Dommelseweg.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Mascha Jonkers, Hein Jonkers en Max Jonkers van de firma Jonkers en burgemeester Anton Ederveen van de gemeente Valkenswaard.