A2-Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De A2-Adviescommissie Omgevingskwaliteit is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over cultuurhistorie en omgevingskwaliteit. De commissie beoordeelt bouwtechnische, restauratie en onderhoudsplannen voor cultuurhistorisch waardevolle panden en monumenten. Ook geeft de commissie adviezen bij verbouw- en/of nieuwbouwplannen als dit vanuit welstandsoogpunt van belang is. Ze adviseert altijd in procedures voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Bij ruimtelijke planvorming waar erfgoed, cultuurhistorische landschappen en andere waardevolle historische objecten in het geding zijn, is de commissie eveneens inzetbaar.

De commissie handelt niet als ‘actiegroep’ en is om die reden geen formeel aanspreekpunt voor de samenleving. Ze pikt echter wel signalen op en kan deze aandachtspunten nadrukkelijk op de agenda zetten of onder de bestuurlijke aandacht brengen.

De A2-Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert elke maand, afwisselend in Heeze-Leende, Cranendonck of Valkenswaard. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda kan worden opgevraagd bij de ambtelijk secretaris. klik hier voor meer informatie. Ook brengt de A2- Adviescommissie Omgevingskwaliteit op verzoek bezoeken 'in het veld'.

Samenstelling commissie

Gelet op de uiteenlopende taken is de vakinhoudelijke samenstelling van de gemeentelijke commissie breed gekozen. De commissie bestaat uit onderstaande deskundigen.

Voorzitter

Mevrouw Conny van Leeuwen. Mevrouw van Leeuwen is werkzaam bij de Omgevingsdienst Regio Zuidoost-Brabant. Ze is afgestudeerd architect en heeft jarenlange ervaring op het gebied van welstand en omgevingskwaliteit.

Leden

 • Henk van Mierlo
  De heer Van Mierlo is historisch deskundige en lid van de heemkundekring Valkenswaard. Binnen de commissie is hij tevens plaatselijke deskundige voor de gemeente Valkenswaard.
 • Stan van der Plas
  De heer Van der Plas is historisch deskundige en lid van de heemkundekring Cranendonck. Binnen de commissie is hij tevens plaatselijke deskundige voor de gemeente Cranendonck.
 • Maikel Niël
  De heer Niël is afgestudeerd architectuur- en bouwhistoricus en heeft jarenlange ervaring in de restauratiearchitectuur. Daarnaast is hij deskundig binnen het vakgebied van de monumentenzorg in de breedste zin van het woord.
 • Coen Heijmans
  De heer Heijmans is bouwkundige en tevens lid van de heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten. Binnen de commissie is hij tevens plaatselijke deskundige voor de gemeente Heeze-Leende.