Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 19 mei 2022 gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan ‘Pater Aartslaan’ (NL.IMRO.0858.WPpateraartslaan-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Op 5 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders akkoord gegeven op de intentieovereenkomst met Van Gisbergen uit Hooge Mierde tot de aankoop van bouwgrond voor maximaal 12 woningen op de locatie Achter de Oude School in Borkel.

Middels de ontwikkeling van de 12 woningen, wordt er ingespeeld op de vraag naar betaalbare woningen in Borkel en Schaft. In het plangebied wordt een woonstraat gerealiseerd tussen de Pater Aartslaan en Oude School. Langs deze woonstraat worden in woongebiedjes de 12 woningen gesitueerd. Zuidelijk van de nieuwe woonstraat worden vier tussenwoningen en twee hoekwoningen gebouwd. Noordelijk van de woonstraat zijn twee half vrijstaande woningen, twee tussenwoningen en twee hoekwoningen gepland. Aan de ontsluiting met Oude School wordt een parkeergelegenheid aangelegd.

De locatie is een gemeentelijke locatie waar nu een tijdelijke parkeervoorziening aanwezig is ten behoeve van parkeren door bezoekers aan Borkel als overloop voor het Mgr. Kuijpersplein. Inmiddels is het ontwerp wijzigingsplan gereed om ter inzage gelegd te worden.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpwijzigingsplan ‘Pater Aartslaan’ is met ingang van donderdag 19 mei 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.