Nieuwsberichten 2012

 • Weinig te besteden en toch lekker en gezond eten?

  Eten moeten we elke dag. Dat betekent keuzes maken: wat ga je kopen, wat ga je klaarmaken? Het liefst zet je een smakelijke maaltijd op tafel, makkelijk te bereiden en ook nog gezond. Gelukkig is dat mogelijk, zelfs als je een wat smallere beurs hebt. Het leven is al duur genoeg. Dan komt het goed uit als iets wat dagelijks terugkomt, onze voeding, binnen het budget past.

 • Terugdringen illegale inzameling van afval

  Misschien krijgt u wel eens het aanbod om oude materialen, zoals textiel, metalen of kapotte apparaten gratis te laten ophalen aan uw voordeur. Dat kan handig zijn voor u, maar vaak gebeurt deze huis-aan-huis inzameling illegaal.

 • Samen sterk voor vrijwilligerswerk

  Bestuurders en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen in Valkenswaard die met vrijwilligers werken zijn de motoren van het vrijwilligerswerk. Zij zorgen er voor dat de inzet van duizenden vrijwilligers in Valkenswaard in goede banen loopt.

 • Transnationaal Landschap De Groote Heide van start!

  Op woensdag 26 september ondertekenden de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Neerpelt en Hamont-Achel de intentieovereenkomst Transnationaal Landschap De Groote Heide.

 • Onderhoud aan molen in Borkel

  Binnenkort zal de molen Sint Antonius-Abt in Borkel planmatig onderhoud ondergaan. Aan de hand van een onderhoudsrapport van de Monumentenwacht zijn hiervoor de nodige prioriteiten gesteld.

 • Collecterooster vierde kwartaal

 • Commissievergadering op 11 oktober

  Op donderdag 11 oktober vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 25 oktober.

 • Handhavingsjaarverslag 2011 vastgesteld

  Op 11 september heeft het college het handhavingsjaarverslag over 2011 vastgesteld.

 • Technische behandeling begroting op 8 oktober

  De gemeenteraad bespreekt op maandag 8 oktober de Begroting 2013 van de gemeente Valkenswaard.

 • 9 oktober: inloopavond rioleringsproject Dommelen

  De gemeente Valkenswaard organiseert op dinsdag 9 oktober een informatiebijeenkomst voor bewoners van diverse straten ten zuiden van de Bergstraat in Dommelen, om hen te informeren over uit te voeren rioleringswerkzaamheden in de wijk.

 • 1 - 7 oktober: week van de opvoeding

 • Een wijkontwikkelingsplan voor Turfberg!

  Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft onlangs het Wijkplan Turfberg vastgesteld. Dit plan omvat de periode 2012 tot en met 2015.

 • Nieuwe wijze aanvraag evenementenvergunning

  Het is pas september, maar de evenementenplanning voor 2013 gaat al gauw van start. Daarom stuurt de gemeente Valkenswaard alle bij haar bekende organisatoren van evenementen een brief over de nieuwe aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning.

 • Drugsspeurhond opnieuw actief in uitgaansgebied Valkenswaard

  De drugsspeurhond is op de stapavond van zaterdag 22 op zondag 23 september opnieuw ingezet in het Valkenswaardse horecagebeid. De speciaal opgeleide politiespeurhond werd in mei van dit jaar binnen de gemeente voor het eerst gebruikt voor het speuren naar drugs in de horeca. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie maken zich samen sterk voor een veilig uitgaansklimaat in Valkenswaard en daar horen geen verdovende middelen bij. In de toekomst zal de drugsspeurhond dan ook vaker in het uitgaansgebied aanwezig zijn.

 • Papier & karton: houd het apart!

  Jaarlijks gebruiken we ca. 225 kilo papier per persoon. Ongeveer 75% van het papier dat we gebruiken, wordt weer ingezameld en gerecycled. Oud papier en karton zijn in Nederland de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier & karton. Het is dus geen afval. Weggooien bij het restafval is verspilling.

 • Gemeente geeft impuls aan beoefening van poëzie

  Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 4 september jl. het besluit genomen om geen opvolger aan te stellen voor scheidend stadsdichter Frans Hoppenbrouwers. De heer Hoppenbrouwers legt aan het eind van het jaar zijn functie neer. Hij heeft dan het stadsdichterschap bijna acht jaar lang vervuld.

 • Gemeente wil dienstverlening aan bedrijfsleven verbeteren

  Voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een goede dienstverlening bij producten zoals vergunningen en ontheffingen. Om de dienstverlening te verbeteren doet de gemeente Valkenswaard dit najaar mee aan het project 'Bewijs van Goede Dienst'.

 • Start cursus Djembé bij het CMD

  Op dinsdag 30 oktober begint bij het Centrum voor Muziek en Dans de nieuwe cursus Djembé. Iedereen kan hieraan deelnemen. Samenspelen en spelplezier staan bij de cursus op de eerste plaats. Techniek en speelvaardigheid krijgen natuurlijk ook grote aandacht.

 • Kindercursussen (cello, harp en viool) bij het CMD

  Begin oktober starten de kindercursussen kindercello, kinderharp en kinderviool weer bij het Centrum voor Muziek en Dans. Deze cursussen van 10 lessen zijn bedoeld voor jonge muzikanten van 4 tot 6 jaar die kennis willen maken met cello, harp of viool.

 • Theatervoorstelling voor sportverenigingen in Valkenswaard

  Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders? Kom naar de theatervoorstelling 'Wel winnen, hè!'. Een inspirerende show voor alle vrijwilligers bij sportclubs.

 • Eigen koers voor Valkenswaard

  Reactie op publicatie.

  Het college heeft de begroting 2013 - 2016 aangeboden aan de raad met als titel: 'Een geheel eigen koers'. Op 18 september publiceerde het Eindhovens Dagblad hierover het artikel ‘Besparen door meer efficiency’. Het college van burgemeester en wethouders hecht eraan enkele passages uit deze berichtgeving te nuanceren. Volgens het artikel beknibbelt de gemeente op de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte, onder meer door te snijden in personeel. Wethouder Bax reageert hierop namens het college:
  “Het beheer van de openbare ruimte blijft in stand volgens het door de raad gewenste kwaliteitsniveau. Heel, veilig en schoon staan hierbij centraal. Besparing is mogelijk door efficiënter te gaan werken en door de beheerplannen op orde te brengen. Natuurlijk verloop van personeel geeft ons vervolgens de mogelijkheid om werkzaamheden uit te besteden en kosten te besparen. Snijden in personeel is dan ook niet aan de orde.”
  Het artikel meldt ook dat ‘ sluiting van de rollerhal De Dennenberg vanaf 2013 jaarlijks een besparing van € 51.000,- oplevert’. Het college voegt hier aan toe dat de raad daarnaast heeft besloten om een onderzoek te doen naar een oplossing voor rollerhal De Dennenberg danwel een vervangende accommodatie voor de Valkenswaardse Rollervereniging (VRC).

  Tot zover de reactie op berichtgeving in de krant. Onderstaand het gemeentelijk persbericht over de begroting.
   

 • Ondersteuning ondernemers in crisis

  Zelfstandigen in het midden- en kleinbedrijf hebben veel hinder van de huidige economische crisis. Veel kleine bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Verkeert u in tijdelijke financiële problemen dan kunt u mogelijk een beroep doen op een wettelijke regeling; het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

 • Subsidie voor zonnepanelen

  Sinds juli 2012 kunnen particulieren subsidie krijgen van de overheid als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • Open dag bij brandweer op 22 september

  Op zaterdag 22 september organiseert de brandweer van Valkenswaard een open dag. De open dag vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur in een om de brandweerkazerne aan de Maastrichterweg 51a.

 • Nieuws rond de Europalaan

  Rond 11 september kregen omwonenden en belanghebbenden rond de Europalaan een actuele nieuwsbrief in hun brievenbus. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen van dit project te lezen.

 • Afscheid Hélène de Best op 27 september

  Op donderdag 27 september neemt mevrouw Hélène de Best-Colen, senior communicatie adviseur bij het team Advies- en Managementondersteuning, na een dienstverband van ruim 25 jaar, afscheid van de gemeente Valkenswaard.

 • Gemeentelijke monumenten

  De gemeente Valkenswaard draagt beleidsmatig de verantwoordelijkheid voor het behoud en bescherming van de cultuurhistorische waarden binnen haar grenzen. Er zijn op dit moment 21 rijksmonumenten en 25 gemeentelijke monumenten.

 • Ratten gezien? Melden bij de gemeente!

  Dit jaar heeft de gemeente Valkenswaard meer meldingen gehad over ratten dan in vorige jaren. Onze gemeente is niet de enige waar het aantal meldingen toeneemt. Dit geldt in de hele regio.

 • 25 september: bewonersavond Hoge Akkers

  Om de wensen van de bewoners van de wijk Hoge Akkers te inventariseren houdt de wijkcommissie Hoge Akkers in oprichting (i.o.) op dinsdagavond 25 september een inloopavond in buurthuis 't Huukske aan de Klappermanstraat 17.

 • Afsluiting Nieuwe Waalreseweg vanwege werkzaamheden

  In verband met de riool- en wegwerkzaamheden nabij het kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat, wordt de Nieuwe Waalreseweg vanaf maandag 1 oktober tot aan de kerstvakantie afgesloten voor alle verkeer.

 • Raadsvergadering op 27 september

  Op donderdag 27 september vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 • Welkom bij Burendag Geenhoven

  Wijkcommissie Geenhoven organiseert op Burendag, zaterdag 22 september, diverse activiteiten. Allereerst een 'wijkschouw' om te laten zien waar ze trots op is in de wijk en ook op welke punten de wijk verbeterd zou kunnen worden.

 • Workshop Djembé en superjam

  Op zondag 16 september van 13.00-13.30 uur is iedereen van harte welkom om een gratis workshop Djembé te volgen tijdens de Open Dag van het Centrum voor Muziek en Dans. Aansluitend is er een mogelijkheid om (gratis) deel te nemen aan de Superjam op het buitenpodium tijdens Valvald'rie.

 • 26 september: 'burgerpanel' over welzijn inwoners

  Op woensdag 26 september om 19.30 uur vindt een bijeenkomst 'burgerpanel' plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard.

 • Open Dag Centrum voor Muziek en Dans

  Op zondag 16 september opent het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) in Valkenswaard haar deuren voor publiek. Bezoekers kunnen die dag een goed beeld krijgen van het aanbod van de muziekschool.

 • Monumentencommissie op 17 september

  De Valkenswaardse monumentencommissie vergadert op maandag 17 september van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 • Themabijeenkomst raad 20 september

 • Aanleg bergbezinkbassins in Dommelen

  Na wat voorbereidende werkzaamheden in juni, is direct na de bouwvakvakantie gestart met de aanleg van twee bergbezinkbassins in het Dommeldal tussen ’t Gegraaf in Valkenswaard en Schepelweijen in Dommelen.

 • Bloemencorso op 9 september

  Op zondag 9 september vindt het jaarlijkse Bloemencorso plaats in Valkenswaard.

  De dahliaparade vertrekt vanaf 14.00 uur vanaf het Kloosterplein aan de Maastrichterweg en trekt over het volgende parcours: Maastrichterweg, Markt, Leenderweg, Frans van Beststraat, Karel Mollenstraat-Zuid, Beelmanstraat, Eindhovenseweg, Markt, Peperstraat, Bakkerstraat, Leenderweg, Frans van Beststraat, Karel Mollenstraat-Zuid, Beelmanstraat, Eindhovenseweg, Markt (tentoonstellingsterrein).

 • Commissie op 13 september

  Op donderdag 13 september vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 27 september. De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

 • Herdenking op 17 september

  Op maandag 17 september wordt plechtig herdacht dat het 68 jaar geleden is dat Valkenswaard bevrijd werd.