Woningbouwprogramma 2024 – 2027 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2024 het woningbouwprogramma 2024 – 2027 vastgesteld. In dit programma brengen we in beeld aan welke woningbouwplannen gewerkt wordt en hoe we ervoor willen zorgen dat er genoeg woningen komen die ook betaalbaar zijn. Onder betaalbaar wordt verstaan sociale- en middenhuur en koopwoningen tot € 390.000.

In november heeft de raad een nieuwe woonvisie vastgesteld. In deze visie  zetten we in op bijvoorbeeld de bouw van voldoende en betaalbare woningen met bijzondere aandacht voor starters en het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast heeft de gemeente Valkenswaard vorig jaar met onder andere het Rijk en de 21 MRE-gemeenten de regionale Woondeal Zuidoost-Brabant gesloten. In deze Woondeal. Hierin zijn ambities opgenomen voor woningbouw. Zo moeten er in de periode 2022-2030 in Valkenswaard ruim 1000 woningen worden gebouwd. En is het belangrijk dat voldoende woningen daarvan 2/3 betaalbaar zijn. In het woningbouwprogramma maakt de gemeente dit concreet met woningbouwprojecten. 

Wethouder Bots: “We liggen goed op koers om ervoor te zorgen dat er in 2030 ruim 1000 woningen extra zijn gebouwd in Valkenswaard. Dit is zeer belangrijk om de druk op de woningmarkt te verlichten. Het is cruciaal dat woningbouwprojecten daadwerkelijk door gaan. Daarom is het zeer positief dat we de raad ervan hebben kunnen overtuigen om dit jaar al diverse bestemmingsplannen voor woningbouwprojecten te laten vaststellen”. Het gaat dan om woningbouw op de locaties Valkenstaete, Mariakerk, Jasmijn en zorgwoningen aan de Hoppenbrouwers.

Voor de toekomst zet de gemeente in op het toevoegen van meer sociale huurwoningen. Wethouder Bots: “Enerzijds willen we Woningbelang de mogelijkheid bieden om woningen te bouwen aan bijvoorbeeld de Le Sage ten Broekstraat. Anderzijds maken we afspraken met projectontwikkelaars, zodat zij ervoor zorgen dat in hun projecten door een woningcorporatie minimaal 30% sociale huurwoningen worden gebouwd.”