Wijzigingsplan Abdijweg 10

In werking: 15 juni 2017

Onherroepelijk: 15 juni 2017

Plangebied

Voor het perceel Abdijweg 10 is een wijzigingsplan opgesteld om een hippische accommodatie op deze locatie te realiseren. Het betreft een hippische accommodatie op een bouwkavel van 15.000 m2. De hippische accommodatie, waarvoor al een bouwplan aanwezig is, bestaat uit een bedrijfsgebouw met een binnenbak, 33 paardenboxen, opslagruimte voor voer en materialen, wasplaatsen, een foyer en een kantoor. Aan de voorzijde van het gebouw worden 2 studio’s gerealiseerd voor een groomverblijf. De bebouwing en bestaande bedrijfswoning met bijgebouwen komen binnen het te realiseren bouwvlak. Binnen het bouwvlak is ook ruimte voor een stapmolen, een springweide, een longeercirkel, erfinritten, erfverharding en parkeervoorzieningen. Aansluitend op het bouwvlak worden buiten het bouwvlak 4 paddocks en een galoppeerbaan gerealiseerd. Het geheel wordt landschappelijk ingepast met bomenrijen en hagen. Op de locatie worden de paarden opgefokt, getraind en opgeleid tot spring- en dressuurpaarden.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.